Pusztazámori Tagiskola

 

    

 

 

     „Két dolgot adhatunk gyermekeinknek,
      gyökereket és szárnyakat."

                                           Közmondás

 

 

Intézményünk alsó tagozatos iskola. Közel másfél évtizedig önállóan működött. Az elmúlt tanévtől pedig - a törvényi változásokhoz igazodva - újra tagiskolává alakult.

 

Tíz esztendeje költöztünk új épületbe, ahol korszerű körülmények közt tanulhatnak kisdiákjaink. Pedagógusaink tanítói képesítésük mellett egyéb ismeretekkel is rendelkeznek

 

 Alsó tagozatos iskolaként fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek teljes személyiségét fejlesszük. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek elsajátítására. Kedvező tárgyi körülményeink és az alacsony gyermeklétszám lehetővé teszi azt, hogy személyes törődést és egyéni bánásmódot nyújtsunk tanulóinknak. Kiemelt feladatunknak tekintjük a korszerű ismeretek közvetítése mellett a megfelelő érzelmi légkör biztosítását, az erkölcsi nevelést, a klasszikus értékrend átadását.

 

 Iskolánk alapítványa, a Gyermekmosoly Alapítvány a kistelepülési létből adódó kulturális hátrányok csökkentése érdekében jött létre. Segítségével nívós programokra juthatnak el tanítványaink. Az sem ritka, hogy az alapítványi támogatás által helyi rendezvényeket tehetünk tartalmasabbá, a gyerekek legnagyobb örömére.

 

Feladataink közé tartozik a helyi közművelődés szervezése. Ennek keretén belül helyt adunk községi rendezvényeknek is. Családi programjaink pedig nyitottak a településen élők számára. Jó szakmai kapcsolatban állunk a zámori óvodával. A helyi civil szervezetekkel kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Az erdélyi Marosvécs általános iskolájával tesvériskolai kapcsolatokat ápolunk. MI Újság(?) című kiadványunkban havi rendszerességgel tájékoztatást adunk a Művelődés és az Iskola eseményeiről.

 

Kölcsönös előnyök reményében élni kívánunk az anyaiskolával létrejött együttműködés lehetőségeivel. A pedagógusok jelenleg a szakmai munka összehangolásán dolgoznak.  Reméljük, hogy a fenntartók szándéka és a két nevelőtestület együttes igyekezete nyomán létrejövő egységes iskola elnyeri a szülők bizalmát. Ennek eredményeként a mostaninál több sóskúti és zámori kisiskolás számára nyújt majd megfelelő oktatást, nevelést a két telephelyen működő, ám egységes intézmény.

 

            Buza Sándor

mb. tagintézmény-vezető,

             igazgató helyettes