Könyvtár

Köszöntő

 

A könyv a szellemi manna, amelyből mindenki jóllakhatik, az égi táplálék, amely minél inkább fogyasztják, annál több lesz belőle, a bűvös kenyér, amely senkit nem hagy éhen, minden ínségest kielégít, hatalmassá tesz, úgyhogy mindenki az ismeretek tőkése és nagybirtokosa lehet általa, gondolat-milliomos.

(Kosztolányi Dezső)

 


Az iskolánkban működő községi könyvtár honlapja. (Kattints rá!)

 

 

Az Andreetti Károly Községi Könyvtár küldetésnyilatkozata

Kettős funkciójú könyvtárként települési és iskolai könyvtári feladatokat lát el.

 Közkönyvtárként a településen élő gyermek és felnőtt lakosság tanulási, művelődési és információs igényeinek kielégítését szolgálja.

Iskolai könyvtárként a tanulók és pedagógusok tanulási, oktatási-nevelési, és művelődési tevékenységét segíti. Bővített gyűjtőköre kiterjed a művészetoktatási dokumentumok beszerzésére is.

Dokumentumgyűjteménye segíti a településen élő szlovák nemzeti kisebbség nyelvének és hagyományainak megőrzését, illetve ápolását.

Igény szerint más könyvtárak dokumentumait is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés keretében.

Segíti a szabadidő hasznos eltöltését, felvállalja az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítását felhasználói körében.