A magyar kultúra napjaJanuár 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Iskolánkban minden éven megemlékezünk erről a jeles napról. 

Idén sem történt ez másként, a 7. osztályos tanulók reggeli fogadás ideje alatt az iskolarádióban rövid ismertetőt adtak elő, 

mely után minden osztály elénekelte nemzeti imádságunk első versszakát.   

 Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett példákra épített költeményét - a Himnuszt.

Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen a napon iskolai szünet, de a legtöbb helyen, iskolában, könyvtárban, faluban, 

városban valamiképpen megemlékeznek Kölcseyről, a Himnuszról és a magyar kultúráról.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, 

hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, 

hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, 

nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.