Állatasszisztált fejlesztés az Andreettiben


-Mindig értesülünk az Andreetti Általános és Művészeti Iskola nagyszerű híreiről, eseményeiről. 

Ez most mégis egy kicsit más. Mi annak az oka, hogy kutyák segítik a tanulást az Andreettiben?

-A gyerekek nagy örömmel vették az állatok jelenlétét. A fejlesztőmunka sokkal hatékonyabb, vidámabb, célravezetőbb ezzel a módszerrel. 

A gyerekek motiváltsága megtöbbszöröződött. A feladatokat jókedvűen végezték el.

-Mindenféle állat segíthetné a tanulók munkáját? Miért éppen a kutyákra esett a választás?

-Az állatasszisztált fejlesztésbe nagyon sokféle állat bevonható. 

Leggyakrabban mégis a lovakat és a kutyákat használjuk.

Ennek az az oka, hogy mindkét faj közel áll az emberhez, értelmi képességüknél fogva betaníthatóak, könnyen bevonhatóak az oktatásba. 

Nagyon fontos, hogy ne csak a résztvevő gyermekek és a foglalkozást vezető élvezze a közös munkát hanem az állat is szívesen vegyen részt a fejlesztésben. 

A kutyák esetében ez szinte minden esetben megvalósul.

-Léteznek alkalmasabb kutyafajták az állatasszisztált fejlesztésre?

-Igen. Elvileg minden kutyafajta egyes egyede alkalmas lehet a gyermekekkel való munkára, de mégis vannak specifikusabb fajták. 

Ilyenek például a vadászkutyák, akik arra lettek tenyésztve, hogy gazdájuk minden apró rezdülését figyeljék, 

önálló munkát tudjanak végezni, és teljesítsék a felvezetőjük kéréseit. 

Ezeknek a fajtáknak a személyiségéből adódik, hogy örömmel dolgoznak együtt a gyerekekkel.

-Mitől lesz alkalmas egy kutya állatasszisztált fejlesztésre?

-Elsősorban megfelelő idegrendszerrel kell rendelkeznie a kutyának. 

A habitusa semmiképpen nem lehet agresszív, de mindenképpen érdeklődőnek, aktívnak kell lennie. 

Az öröklött tulajdonságok szükségesek, de nem elégségesek ahhoz, hogy a kutyák részt vegyenek ebben a programban. 

Fegyelmezettnek kell lenniük, amit hosszú időn keresztül tanulnak, gyakorolnak. 

Ez egy közös munka a gazdával együtt.

-Milyen céljai vannak az állatasszisztált fejlesztésnek?

-Részben megegyezik a hagyományos fejlesztő munkával, a tanulók részképességeinek fejlesztése a cél.

Így a tanulók figyelmének, memóriájának, munkatempójának, feladattudatának erősítése elsődleges feladat. 

Ugyanakkor legalább ennyire fontos a gyerekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése, közösségi, szociális, tulajdonságaik alakítása.

-Más területen is profitálnak a gyermekek a fejlesztésből?

-Igen. A résztvevő tanulók megismerkednek az állattartás szabályaival, a környezet védelmével, a biológiai diverzitás jelentőségével. 

Iskolánkban kiemelt szerepe van a fenntarthatóságnak. A tanulókat többféle projekt keretében ismertetjük meg a természetvédelemmel. 

Az állatasszisztált fejlesztés részben ezt a célt is szolgálja.

 

 

Ráth Andrea


Képek:

http://iskola.soskut.hu/?module=images&action=img_gallery&fname=ALLATASSZISZTALT_FEJLESZTES&inframe=1&first=1