Fenntarthatósági témahétIdén a Fenntarthatósági Témahéten az alsó tagozatos tanulók 

az Erdő, mint ökoszisztéma témakört dolgozzák fel az erdő négy szintjének ábrázolásával. 

Minden évfolyam a saját szintjének élőlényeit készíti el papírból, 

az így elkészült rajzokat egy nagy közös erdei hátteres plakáton helyezzük majd el.

 Művészeti Iskola grafikus tanulói erdő témájú versek illusztrálásával kapcsolódnak a Témahéthez.

Képek: 

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola (soskut.hu)

 


Sokat foglalkozunk Földünk védelmével, így a fenntarthatósági témahéten is, 

rajzoltunk, terveztünk a témában, például figyelemfelhívó palack címkéket, 

erdei mesék és versek illusztrációit. 
 
Alkotók: Mayer Flóra, Dósa Júlia, Szabó Zoé, Imre Katalin, Meló Noé Ágoston, 

Tomcsányi Fruzsina , Tomcsányi Franciska, Oszvald Bíborka, Égő Huba,  Kreskai Rebeka, Molnár Enikő Anna, 

Biri Ágnes, Nagy Elena Olívia, Takács Szidónia, Horváth Noel.

Versek, mesék, amiket illusztráltunk: Témánk volt  a Fenntarthatósági témahét keretében, ami most zajlik iskolánkban. 

Az erdő és lakói  témájában mese vagy versillusztráció készítése . 
Ihletadó versek, haikuk és mesék:

Mentovics Éva: A sün

Tüske-erdő nőtt a hátán,
így kéznél van fegyvere.
Ha valaki megtámadná,
védekezhet is vele.

Nem kell kézben cipelnie
a vadalmát, vadkörtét.
Biztosan már kitaláltad,
arra valók a tüskék.

Négy, apró kis fürge lába
fut, mint a gyík – szaporán.
Tücsköt, békát, fürge gyíkot
s kisegeret vacsorál.

Szénát, szalmát, falevelet
vackol be egy gödörbe.
Ott alussza téli álmát,
fújhat a szél fölötte.

----------------------------------------------

Jékely Zoltán: A három pillangó

Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szálldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben.
De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar.
- Repüljünk haza!- mondta a sárga pillangó, ijedten pergette a szárnyát.
- Minél gyorsabban!- mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással.
Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megeredt s egyre vizesebb lett a szárnyuk.
De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt.
- Menjünk a sárga tulipánhoz!- mondta a sárga pillangó,- az majd bebocsát.
És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, könyörögni kezdtek neki:
- Sárga tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől!
De a tulipán így felelt:
- A sárgának szívesen kinyitom, de a pirosnak és a fehérnek nem.
Erre a sárga így felelt a szívtelen tulipánnak;
- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok!
A tulipán csak ingatta a fejét, de a kelyhét nem nyitotta ki. Az pedig mind sűrűbben szakadt.
- Menjünk a fehér tulipánhoz!- mondta a fehér pillangó.
Ázva- fázva elvergődtek a tulipánhoz, s szépen kérlelni kezdték:
- Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől!
De a tulipán így felelt:
- A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
Erre a fehér pillangó így felelt:
- Ha testvérkéimet nem fogadod be, inkább én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mintsemhogy elhagyjuk egymást.
A szívtelen tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig már zuhogott. A pillangók szárnya már teljesen átázott.
- Menjünk a piros tulipánhoz!- mondta a piros pillangó. A szakadó esőben elvergődtek a piros tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki:- Kis tuli nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől!
De a szívtelen tulipán így felelt.
- A pirosat szívesen beengedem, de a fehéret és sárgát nem.
- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok!- mondta a piros pillangó is.
Tovább vergődtek hárman csurom vizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze- összetapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek- botlottak fűszálról- fűszálra és egy- egy lapulevél alatt húzták meg magukat. De a szél oda is besüvöltött és becsapott az eső.
Süss fel nap, süss fel nap,
Szárogasd meg szárnyamat,
Nyisd ki a virágokat!- könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő beszédét, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy- kettőre megszárította.
S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem nyugodott a nap.

---------------------------------------------------------------------------

Áprily Lajos: Szeret az erdő
Engem az erdő véd s szeret,
utaimon erdők kísértek:
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek.
Most is, hogy visszagondolok
hajdani erdeim sorára,
a hegy felől gyönyörűen
zúg bükkös erdőnk orgonája.
S ha majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omoltan,
egy hang közelről súgja még:
Én is az erdő fája voltam.
----------------------------------------------------------------
Haiku versek az erdőről
A haiku 17 szótagból álló. 3 soros ,kötelezően természeti képet tartalmazó japán versforma.soronként 5-7-5 szótaggal.


Kostyal Kendra Valéria
Erdőben
a fenyves szótlan
gyantás illatát érzem,
néma hangulat

------------------------------------------

Laczkó Vass Róbert
mocorog már a
pompás lombkoronával
álmodó berek

--------------------------------------


BV
Hófödte
erdőben a fák
olvadt fehérben álló
maszkolt valóság

---------------------------------------
 
BV
Átkelés
dobbant a zord fagy
sóhajt a korhadt fahíd
gyors léptem alatt

---------------------------------
 
Mészárosné Gárdosi Gabriella
erdők fáitól
semmit sem kérdezek, ők
mégis felelnek

----------------------------------------


Tárnok Attila
A gyökér
Magasra csak az
nőhet, aminek mélyen
van a gyökere.

---------------------------------------------


DeZsolt
Vadhajtás
Ripp-ropp roppan az
ág, szökken a szarvas, jön
a komor vadász.

--------------------------------------
 
Balázs József BAZSI
Zöld fényözön
villan smaragdszín
levél - ágak közt bujkál
fénylő őszi szél

-----------------------------------------


Mészárosné Gárdosi Gabriella
Fázik az erdő.
Vén faágak vacognak
levélhulláskor.

-----------------------------------------
 
Hollósy - Tóth klára
. Tegnap az erdőn
Isten hangján suttogott,
ringatott a csend.

--------------------------------------


Hollósy - Tóth klára
Tegnap az erdőn
Istennel beszélgetett
az árva lélek.

---------------------------------


SzKirián
61. haiku
Susog az erdő.
Illatok sűrűjében
gombakupolák.

----------------------------------


Péteriné Jencski Erzsébet
Fába vésett szív
Ötven éve egy
szívet véstél tölgyfába,
mára begyógyult...

----------------------------------


Hollósy - Tóth klára
Tegnap az erdőn
vadvirágok közt járva,
lelkükké váltam.

--------------------------------------
 
Zám Izabella
Tölgyek szentélye,
Gyöngyvirágok sírjánál
Sóhajt az erdő...