Lovagi torna - 2022Lovagi torna - 2022


Az Andreetti Károly Fejedelmi Iskolában 2022. február 18-án 

lovagi torna vette kezdetét.

A hatodik évfolyamos diákok korhű viseletben és lovagkori fegyverzettel 

jelentek meg eme neves rendezvényen.

A gyerekek jelmezbe bújva kipróbálhatták magukat,

 hogyan él és viselkedik a várúr, a várúrhölgy, a lovagok, azok apródjaik,

 a nemesek, az udvarhölgyek, az udvaribolond, a hóhér, 

a szakács, a vadász és még számos korabeli ember.


Intézményünk számos tanulója tiszteletét tette a lovagi tornán,

 szurkolhattak a lovagoknak, együtt örülhettek egy-egy sikeresen teljesített próbának, 

ahol a lovagoknak lóháton kellett egy hosszú rúddal karikát leemelniük, 

kardforgatásban bemutathatták gyorsaságukat, a mocsárjárásban jó egyensúlyérzéküket, 

majd a hétfejű sárkánnyal is megküzdöttek. 

Apródjaik is bőven kaptak feladatokat.


A vásári kavalkád sem maradhatott el, ahol cserekereskedelmet folytattak, 

árultak, jöttek-mentek.

Délben mindenkit finom fejedelmi lakoma várt, volt nagy evés-ivás, vigadalom.

 

 

Köszönet illeti

a Szülőket, támogató munkájukért,  

Kunosné Ács Erzsébetet, a reneszánszkori tánc betanításáért, 

a Szabó Balázst, Szabó Bencét és Szabó Annát, a  díszletért,

Kisdi-Karabinszky Kolost és Bass Vincét, a rendezvény levezényléséért, 

Aradi Gergelyt, a dekorációért,

Szabó Andreát, Égő Hubát, a fotózásért,

a visszatérő egykori diákjainkat segítségnyújtásukért,

valamint kiemelten köszönöm Szabó Nellinek, Kovács Ferencnének, 

Kálmánné Bazsó Katalinnak, Gyimesiné Balázs Évának

a töretlen lelkesedést, akik az első perctől az utolsó mozzanatokig 

kitartóan dolgoztak azért,

 hogy ez a nap minden gyerek számára örök élmény maradhasson!

Tárczy Alica                                             

 

Képek az eseményről: 


Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola (soskut.hu)


 

Végezetül álljon itt a lovagi torna győztes lovagjának,

 Németh Rolandnak az eskütétele:

 

„Én, Németh Roland, a kopott vagy lopott kerekasztal lovagja esküszöm, 

hogy az asztal kopottságát vagy lopottságát életem árán is megvédem!

 Lefestését, lecsiszolását, esetleges visszalopását megakadályozom!

 Isten engem úgy segéljen!”