Lovagi torna 2023Lovagi torna - 2023


Az Andreetti Károly Fejedelmi Iskolában 2023. február 10-én 

lovagi torna vette kezdetét.

A hatodik évfolyamos diákok korhű viseletben és lovagkori fegyverzettel 

jelentek meg eme neves rendezvényen.

A gyerekek jelmezbe bújva kipróbálhatták magukat,

 hogyan él és viselkedik a várúr, a várúrhölgy, a lovagok, azok apródjaik,

 a nemesek, az udvarhölgyek, az udvaribolond, a hóhér, 

a szakács, a vadász és még számos korabeli ember.

Intézményünk számos tanulója és a kedves szülők is tiszteletüket tették a lovagi tornán,

 szurkolhattak a lovagoknak, együtt örülhettek egy-egy sikeresen teljesített próbának, 

ahol a lovagoknak lóháton kellett egy hosszú rúddal karikát leemelniük, 

kardforgatásban bemutathatták gyorsaságukat, a mocsárjárásban jó egyensúlyérzéküket, 

majd a hétfejű sárkánnyal is megküzdöttek. 

Apródjaik is bőven kaptak feladatokat.


A vásári kavalkád sem maradhatott el, ahol cserekereskedelmet folytattak, 

árultak, jöttek-mentek.

 

Az alsósok és az óvodások is meglátogattak minket, nagy örömünkre! 

 

Délben mindenkit finom fejedelmi lakoma várt, volt nagy evés-ivás, vigadalom.

 

Köszönet illeti

a Szülőket, támogató munkájukért,  

Kunosné Ács Erzsébetet, a reneszánszkori tánc betanításáért, 

a Szabó Balázst, Szabó Bencét és Szabó Annát, a  díszletért,

Németh Rolandot és Magyar Péter Alexet, a rendezvény levezényléséért, 

Szita Bálintot és Molnár-Fritsch Lászlót, a fotózásért,

a visszatérő egykori diákjainkat segítségnyújtásukért,

valamint kiemelten köszönöm Szabó Nellinek, Kovács Ferencnének, 

Padányiné Szabó Tündének

a töretlen lelkesedést, akik az első perctől az utolsó mozzanatokig 

kitartóan dolgoztak azért,

 hogy ez a nap minden gyerek számára örök élmény maradhasson!

 

                                           Tárczy Alica                                             

 

Képek az eseményről: 

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola (soskut.hu)


Videó a reneszánsz táncról:


https://www.youtube.com/watch?v=eWIMQT3vezg

  

Végezetül álljon itt a lovagi próba néhány lovagjának

 az esküje:

Én, a tulipán utcai Sándor lovag

Ünnepélyesen fogadom, hogy

aprodóm és lovam segítségével

segitem az elesetteket

védem a gyengéket

valamint élet célomnak tekintem 

a rántott hús bekebelezését

                                        (Brüller Sándor)


Én Martin lovag fogadom, 

hogy az Andreetti Károly Általános Iskola népét óvóm 

és minden erőmmel védelmezem, 

és mindent megteszek, hogy várurunk és várúrnőnk 

a lovagi torna alatt a legjobb szórakozásban részesüljenek.   

(Dömötöri Martin)