Művésztanárok koncertje"SZABADSÁG, SZERELEM"  

TANÁRI KONCERT A ROMANTIKA JEGYÉBEN

„Ó, ha tudnád mit érzek én, ha téged dicsérnek;

 mikor gondolhatom, hogy e férfi, kit magasztalnak, kihez,

 mint egy felsőbb lényhez tekintenek, 

ki szavaival századok multán is fellelkesítheti nemzetét,

 e dicső szép lélek engem szeret, 

s boldogságát tőlem, egyedül tőlem várja…”   

(Szendrei Júlia levele Petőfi Sándorhoz)


Képek:

https://iskola.soskut.hu/?module=images&action=img_gallery&fname=MUVESZTANAROK_KONCERTJE&inframe=1&first=1