Toldi-projekt a 6. évfolyamon⚔️ Toldi-projekt a 6. évfolyamon 🤺


A hatodik évfolyamos irodalomórákon meghatározó szerepet tölt be 

Arany János Toldi című elbeszélő költeménye. 

A mű zárásaként a tanulóknak olyan alkotást, makettet kellett készíteniük, 

amely valamilyen szálon kapcsolódik a Toldihoz.

 Emellett a megalkotott tárgyak, helyszínek tudományos bemutatása is a feladatok közé tartozott.


Páros és egyéni munkaformában születtek az alkotások.

 Ötletes kivitelezéseket, komoly működő szerkezeteket, kreációkat  készítettek a tanulók. 

Minden gyerek mesélt arról, hogyan készült el az alkotása, 

milyen munkafolyamatokat végzett el, milyen technikával dolgozott.


Láthattunk működő gémeskutat, valósághű malomkövet,

 3D nyomtatóval megalkotott kancsót, pecséttel ellátott királyi adományozólevelet,

 a vágóhídról Miklósnak kidobott májat, szálfával mutattuk az utat Budára,

 kicsomagolhattuk a Bence által a nádasba eljuttatott tarisznyát,

 benne cipót, kulacs bort, sült húst, megcsodálhattuk Miklós pajzsát, buzogányát, kardját, 

tanúi lehettünk a nádasnak és a temetőkertben síró özvegyasszonynak, aki fiait gyászolta, 

bepillanthattunk egy ötletesen kivitelezett Toldi moziba,

láthattunk agyagból megformázott, kiégetett, megfestett 

 Toldi Miklóst,

 sőt egyik tanítványunk elhozta nekünk a Toldi kardja által lekaszabolt cseh bajnok fejét is.


A projektmunka – úgy érzem – elérte célját, 

alkotás közben a gyerekek új ismereteket szereztek,

 gyakorolták az előadás tudományát, jobban megismerték a lovagkort, a lovagi erényeket, 

a kivitelezésben pedig megvalósult az esztétikai nevelés is. 


De mindenekelőtt jó példaként állt előttük Toldi Miklós,

 a mindig becsületes, céljaiért kitartóan küzdő, anyját féltve szerető főhős.


A feladat olyan sikeresen zárult, hogy minden alkotó gyermek ötössel térhetett haza.

A munkákból kiállítás készül, 

melyet az iskola földszinti folyosóján tekinthetnek meg gyerekek és felnőttek egyaránt.

 

Tárczy Alica

magyartanár


Képek:

https://iskola.soskut.hu/?module=images&action=img_gallery&fname=TOLDI_PROJEKT&inframe=1&first=1