Menü //  Rólunk

Munkatársaink


 

 

Név, beosztás, munkakör

 

 

 

 

Kuzselné Schóber Ágnes


igazgató; tanító,

etika tanár, szakértő


 
 

Pénzes Judit


szakmai oktatási-igazgatóhelyettes, tanító


 

 

 

 

 

Karácsonyné Domokos Aranka


igazgatóhelyettes, művészeti tanár: drámatanár


 
Patóné Hradil Adrienn


mb. tagintézmény-vezető, tanító

 

 

  

Aradi Gergely


szaktanár: rajz és vizuális kultúra, technika; 

művészeti tanár: rajz, grafika;

a 6.b osztályfőnöke

 

 

 

 

Bakos Tamás


művészeti (hangszeres) tanár: hegedű


 

 

 
 
Bálint Éva
művészeti tanár: rajz, grafika
 

 

Berkes Andrea


 pedagógiai asszisztens


  

Buza Sándor 


 

tanító, délutáni foglalkoztató

 


 

 

 

Czifra Istvánné


 pedagógiai asszisztens

 

 Csékey Attila


 karbantartó 

 

 

 

 


Csékeyné Bálint Márta


 tanító, délutáni foglalkoztató

 

 

 

 
Cser-Müller Zsófia


tanító, délutáni foglalkoztató

 

 

 

 

 

 

Csizmarik Nóra


 pedagógiai asszisztens, e-napló feleületének kezelője

 
Csoma Bernadett
tanító, délutáni foglalkoztató
 


 

 

 

Csuziné Tóth Tünde


 tanító, délutáni foglalkoztató, néptánctanár

 Dallos Márta

művészeti tanár: szolfézstanár
 
  
 
 
 
 
 
Debreczeni Ádám
művészeti hangszeres tanár: vadászkürt, trombita,  furulya, zongora


 

 

 


Drevenkáné Pátrovics Krisztina


szaktanár: informatika, matematika


 

 

 


Fényes András


művészeti tanár: rajz, grafika

 

 

 

 

 

Fodor Miklós


művészeti (hangszeres) tanár: furulya/fuvola 

  


Gyimesiné Balázs Éva


szaktanár: történelem, ember és társadalom, etika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haász Szilvia
iskolatitkár
 

 
 

 

 


Honyecz Ferenc


művészeti (hangszeres) tanár: gitártanár 

 


 

 

Kálmánné Bazsó Katalin


szaktanár: természetismeret, biológia, földrajz;

a 8.b osztályfőnöke
 

 


 

 

 

 

 


Kovács Ferencné


szaktanár: magyar nyelv és irodalom, kémia;

 

 

 

 


 

Kovács-Piszter Andrea


iskolatitkár


 

 

 

Kostyánszkiné Vadon Judit


tanító, délutáni foglalkoztató, alsós munkaközösség-vezető

 

 
Köhler Erzsébet
művészeti (hangszeres) tanár: citeratanár

 

 

 

 

 

 

 

Kummer Antal


szaktanár: testnevelés

 

  


 


Kummer Márta


tanító, délutáni foglalkoztató
 

 


 

Kunosné Ács Erzsébet


művészeti tanár: néptáncpedagógus

 

 

 

 

 


 

Kuzmáné Pintér Eleonóra


tanító, délutáni foglalkoztató

 

Lakos Szilárd


művészeti (hangszeres) tanár: furulya- és trombitatanár


 

 

 


Lehotkai-Kvalla Netta Rita


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

a 6.a osztályfőnöke

 


 

 

Lőrincz Hortenzia


művészeti tanár: néptáncpedagógus

Magyar Mariann
tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)


 

 

 

 


Mátyásné Mátrai Helga Eszter


tanító


 

 

 

 

 

 

Mészáros Mónika


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

az 5.b osztályfőnöke

 
Mintál Borbála


szaktanár: ének-zene

 Molnárné Karafa Zsuzsa
művészeti (hangszeres) tanár: hegedű

 


Monori Isvánné
művészeti (hangszeres) tanár: zongoratanár

 

 

 

 

 Munkácsiné Bózsó Melinda


tanító, délutáni foglalkoztató 

Németh Judit


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)


 

 

 

 

Padányiné Szabó Tünde


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

idegennyelvi munkaközösség-vezető;

a 7.b osztályfőnöke

 

 

 

 


Pallagi-Fényes Krisztina


tanító, délutáni foglalkoztató


 

 

 

 

 

 

 

Ráth Andrea


matematikatanár, fejlesztő pedagógus,  délutáni foglalkoztató

 

 

 

 

Rávai Ildikó


tanító, délutáni foglalkoztató


 

 

 

 

 

 

Roóz Andrea


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)

 


Roszkos Péter
művészeti (hangszeres) tanár: trombita-furulyatanár
 
 
 
 


 

 

 

 


Rozgits Károlyné


szaktanár: matematika, kémia

 

 

 


 

 

Schubert Erzsébet


tanító, fejlesztő pedagógus


 
 
 
 
 

Sinkó Erika
fejlesztő pedagógus, délutáni foglalkoztató, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,  nevelési munkaközösség-vezető

 

 


Somlai Zsuzsanna


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)


 

 

 Somogyi Katalin


szaktanár: matematika, fizika, informatika

 

Straub János
karbantartó
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Szabó Nelli


szaktanár: magyar nyelv és irodalom;

a 7.a osztályfőnöke

 

 

 


 

Szarka Beatrix


szaktanár: testnevelés, gyógytestnevelés; 

az 5.a osztályfőnöke

 

 

 

 

 

Szekér Gizella


fazekas, keramikus

 

 

 

Szimandl Rezsőné


szaktanár: matematika, számítástechnika; 

természettudományi munkaközösség-vezető;

a 8.a osztályfőnökeSzinyéri Judit
művészeti tanár: szolfézs; művészeti munkaközösség-vezető

 

Takács Attiláné
tanító, délutáni foglalkoztató, könyvtárostanár
 Takács-Halmy Viktória
könyvtárostanár

 

 

Tárczy Alica


szaktanár: magyar nyelv és irodalom;  társadalomtudományi munkaközösség-vezető;

diákönkormányzatot patronáló tanár;

honlapszerkesztő

 

 

 

 

 

 

Tatár Péter


 

művészeti tanár: néptáncpedagógus

 

 

 

 

Udvarhelyi Ádám


 

rendszergazda

 

 

 

Varga Tünde


 

tanító, délutáni foglalkoztató

 
Virlics Emese
tanító (Pusztazámor)

 
 

Zala Márton
iskolapszichológus

 Zsemlye Veronika
művészeti (hangszeres) tanár: zongoratanár