Menü //  Rólunk

Munkatársaink


 

 

Név, beosztás, munkakör

 

 

 

 

Kuzselné Schóber Ágnes


igazgató; tanító,

etika tanár, szakértő


 

 

 

 

 

Karácsonyné Domokos Aranka


mb. igazgatóhelyettes, művészeti tanár: drámatanár


 

 

 

Pénzes Judit


szakmai-oktatási igazgatóhelyettes, tanítóBuza Sándor 


mb. tagintézmény-vezető, tanító


 

  

Aradi Gergely


szaktanár: rajz és vizuális kultúra, technika; 

művészeti tanár: rajz, grafika;

a 6.b osztályfőnöke

 

 

 

 

Aradi-Szabó Barbara


tanító, délutáni foglalkoztató


 

 

 

 

Bakos Tamás


művészeti (hangszeres) tanár: hegedű


 

 

 
 
Bálint Éva
művészeti tanár: rajz, grafika
 

 

Berkes Andrea


 pedagógiai asszisztens 

 

 

Czifra Istvánné


 pedagógiai asszisztens

 

 


Csékey Attila


 karbantartó 

 

 

 

 


Csékeyné Bálint Márta


 tanító, délutáni foglalkoztató

 

 

 

 
Cser-Müller Zsófia


tanító

 

 

 

 

 

 

Csizmarik Nóra


 pedagógiai asszisztens

 
Csoma Bernadett
tanító, délutáni foglalkoztató
 


 

 

 

Csuziné Tóth Tünde


 tanító, délutáni foglalkoztató

 Dallos Márta

művészeti tanár: szolfézstanár
 
  
 
 
 
 
 
Debreczeni Ádám
művészeti hangszeres tanár: vadászkürt, trombita,  furulya, zongora


 

 

 


Drevenkáné Pátrovics Krisztina


szaktanár: informatika, matematika


 

 

 


Fényes András


művészeti tanár: rajz, grafika

 

 

 

 

 

Fodor Miklós


furulya/fuvola tanár

 


 

 


 

Gádorfalvi Luca


szaktanár: testnevelés, sport és szabadidő munkaközösség-vezető
 


Gyimesiné Balázs Éva


szaktanár: történelem, ember és társadalom, etika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haász Szilvia
iskolatitkár
 

 
 

 

 


Honyecz Ferenc


művészeti (hangszeres) tanár: gitártanár 

 


 

 

Kálmánné Bazsó Katalin


szaktanár: biológia, földrajz;

a 8.b osztályfőnöke
 

 


 

 

 

 

 

Kovács Ferencné


szaktanár: magyar nyelv és irodalom, kémia;

 

 

 

 


 

Kovács-Piszter Andrea


iskolatitkár


 

 

 

Kostyánszkiné Vadon Judit


tanító, délutáni foglalkoztató, alsós munkaközösség-vezető

 

 
Köhler Erzsébet
művészeti (hangszeres) tanár: citeratanár

 

 

 

 

 

 

 

Kummer Antal


szaktanár: testnevelés

 

  


 


Kummer Márta


tanító, délutáni foglalkoztató
 

 


 

Kunosné Ács Erzsébet


művészeti tanár: néptánc pedagógus

 

 

 

 

 


 

Kuzmáné Pintér Eleonóra


tanító, délutáni foglalkoztató

 

Lakos Szilárd


művészeti tanár: furulyatanár, trombitatanár


 

 

 


Lehotkai-Kvalla Netta Rita


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

a 6.a osztályfőnöke

 


 

 

Lőrincz Hortenzia


művészeti tanár: néptánc pedagógus

Magyar Mariann
tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)


 

 

 

 


Mátyásné Mátrai Helga Eszter


tanító


 

 

 

 

 

 

Mészáros Mónika


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

az 5.b osztályfőnöke

 
Mintál Borbála


szaktanár: ének-zene

 Molnárné Karafa Zsuzsa
művészeti (hangszeres) tanár: hegedű

 


Monori Isvánné
művészeti (hangszeres) tanár: zongoratanár

 

 

 

 

 Munkácsiné Bózsó Melinda


tanító, délutáni foglalkoztató 

Németh Judit


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)


 

 

 

 

Padányiné Szabó Tünde


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

társadalomtudományi munkaközösség-vezető;

a 7.b osztályfőnöke

 

 

 

 


Pallagi-Fényes Krisztina


tanító, délutáni foglalkoztató 

 

 

 

Patóné Hradil Adrienn


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)

 

 

 

 

 

 

 

Ráth Andrea


fejlesztő pedagógus, tanító, délutáni foglalkoztató

 

 

 

 

Rávai Ildikó


tanító, délutáni foglalkoztató


 

 

 

 

 

 

Roóz Andrea


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)

 


Roszkos Péter
művészeti (hangszeres) tanár: trombita-furulyatanár
 
 
 
 


 

 

 

 


Rozgits Károlyné


szaktanár: matematika, kémia

 

 

 


 

 

Schubert Erzsébet


tanító, fejlesztő pedagógus


 
 
 
 
 

Sinkó Erika
fejlesztő pedagógus, délutáni foglalkoztató, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

 

 


Somlai Zsuzsanna


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)


 

 

 Somogyi Katalin


szaktanár: matematika, fizika, számítástechnika

 

Straub János
karbantartó
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Szabó Nelli


szaktanár: magyar nyelv és irodalom;

a 7.a osztályfőnöke

 

 

 


 

Szarka Beatrix


szaktanár: testnevelés, gyógytestnevelés; 

az 5.a osztályfőnöke

 

 

 

 

 

Szekér Gizella


fazekas, keramikus

 

 

 

Szimandl Rezsőné


szaktanár: matematika, számítástechnika; 

természettudományi munkaközösség-vezető;

a 8.a osztályfőnökeSzinyéri Judit
művészeti tanár: szolfézs

 

Takács Attiláné
tanító, könyvtáros
 Takács-Halmy Viktória
könyvtárostanár

 

 

 

 

Tárczy Alica


szaktanár: magyar nyelv és irodalom;

honlapszerkesztő

 

 

 

 

 

 

Tatár Péter


 

művészeti tanár: néptánc pedagógus

 

 

 

 

Udvarhelyi Ádám


 

rendszergazda

 

 

 

Varga Tünde


 

tanító, délutáni foglalkoztató

 
Virlics Emese
tanító (Pusztazámor)

 
 

Zala Márton
iskolapszichológus

 Zsemlye Veronika
művészeti (hangszeres) tanár: zongoratanár