Menü //  Rólunk

Munkatársaink


 

 

Név, beosztás, munkakör

 

 

 

 

Kuzselné Schóber Ágnes


igazgató; tanító,

etikatanár, szakértő


 
 

Pénzes Judit


szakmai oktatási-igazgatóhelyettes, tanító


 


 

 

 

 

 

Karácsonyné Domokos Aranka


igazgatóhelyettes, művészeti tanár: drámatanár


 
Patóné Hradil Adrienn


mb. tagintézmény-vezető, tanító

 

  

Aradi Gergely


szaktanár: rajz és vizuális kultúra, technika; 

művészeti tanár: rajz, grafika;

a 6.b osztályfőnöke

 

 

 

 

Bakos Tamás


művészeti (hangszeres) tanár: hegedű

 

 

 
 
 
 
 
Bálint Éva
művészeti tanár: rajz, grafika

 

 

Berkes Andrea


 pedagógiai asszisztens

 

  

Buza Sándor 


 tanító, délutáni foglalkoztató


 

 

 

Czifra Istvánné


 pedagógiai asszisztens

 
Csékey Attila


 karbantartó

 

 

 

 

 


Csékeyné Bálint Márta


 tanító, délutáni foglalkoztató

 

 

 


 

 

 

 

Cser-Müller Zsófia


tanító, délutáni foglalkoztató

 


Csoma Bernadett
tanító, délutáni foglalkoztató
 


 

 

 

 

 

Csuziné Tóth Tünde


 tanító, délutáni foglalkoztató, néptánctanár

 


Dallos Márta

művészeti tanár: szolfézstanár 
 
 
 
 
 
Debreczeni Ádám
művészeti hangszeres tanár: vadászkürt, trombita,  furulya, zongora

 

 

 
Drevenkáné Pátrovics Krisztina


szaktanár: informatika, matematika

 

 

 

 

 

 

Fodor Miklós


művészeti (hangszeres) tanár: furulya/fuvola 


 


 Gyimesiné Balázs Éva


szaktanár: történelem, ember és társadalom, etika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haász Szilvia
iskolatitkár
 
 

 

 

 
Honyecz Ferenc


művészeti (hangszeres) tanár: gitártanár


 

 


 

 

Kálmánné Bazsó Katalin


szaktanár: természetismeret, biológia, földrajz;

a 8.b osztályfőnöke
 

 


 

 

 

 

 


Kovács Ferencné


szaktanár: magyar nyelv és irodalom, kémia;

 

 

 

 


 


Kovács-Piszter Andrea


iskolatitkár

 

 

 


Kostyánszkiné Vadon Judit


tanító, délutáni foglalkoztató, Alsós Munkaközösség-vezető

 

 
Köhler Erzsébet
művészeti (hangszeres) tanár: citeratanár


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummer Antal


szaktanár: testnevelés 

 


 

 

 

 

 

Kunosné Ács Erzsébet


művészeti tanár: néptáncpedagógus

 

 

 

 

  

Kuzmáné Pintér Eleonóra


tanító, délutáni foglalkoztató

 


Lakos Szilárd


művészeti (hangszeres) tanár: furulya- és trombitatanár

 

 

 
Lehotkai-Kvalla Netta Rita


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

a 6.a osztályfőnöke

 


 

 
Lőrincz Hortenzia


művészeti tanár: néptáncpedagógus


Magyar Mariann
tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)

 

 

 

 
Mátyásné Mátrai Helga Eszter


tanító

 

 

 

 

 

 

Melkovicsné Fehér Annamária


tanító, délutáni foglalkoztató


 

 

 

 

 

 

 

Mészáros Mónika


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

az 5.b osztályfőnöke

 


Mintál Borbála


szaktanár: ének-zene

Molnárné Karafa Zsuzsa
művészeti (hangszeres) tanár: hegedű
 

Monori Isvánné
művészeti (hangszeres) tanár: zongoratanár

 

 

 

 

 

Munkácsiné Bózsó Melinda


tanító, délutáni foglalkoztató


 


Németh Judit


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)

 

 

 

 


Padányiné Szabó Tünde


szaktanár: angol nyelv és irodalom;

Idegennyelvi Munkaközösség-vezető;

a 7.b osztályfőnöke

 

 

 

 

 

 

 

 


Ráth Andrea


fejlesztő pedagógus,  tanító, délutáni foglalkoztató

 

 

 

 


Rávai Ildikó


tanító, délutáni foglalkoztató

 

 

 

 

 

 

 


Roóz Andrea


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)

 

Roszkos Péter
művészeti (hangszeres) tanár: trombita-furulyatanár


 

 

 

 Rozgits Károlyné


szaktanár: matematika

 

 

 


 

 

 

Schubert Erzsébet


tanító, fejlesztő pedagógus

 
 
 
 
 

Sinkó Erika
fejlesztő pedagógus, délutáni foglalkoztató, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,  Nevelési Munkaközösség-vezető
 

 Somlai Zsuzsanna


tanító, délutáni foglalkoztató (Pusztazámor)

 

 

 

Somogyi Katalin


szaktanár: matematika, fizika, informatika

 
Straub János
karbantartó
 

 

 

 

 

 


Szabó Nelli


szaktanár: magyar nyelv és irodalom;

a 7.a osztályfőnöke

 

 

 


 


Szarka Beatrix


szaktanár: testnevelés, gyógytestnevelés; 

az 5.a osztályfőnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szekér Gizella


fazekas, keramikus

 

 

 

 

Szimandl Rezsőné


szaktanár: matematika, számítástechnika; 

Természettudományi Munkaközösség-vezető;

a 8.a osztályfőnökeSzinyéri Judit
művészeti tanár: szolfézs; Művészeti Munkaközösség-vezető
 


Takács Attiláné
tanító, délutáni foglalkoztató, könyvtárostanár
 

Takács-Halmy Viktória
könyvtárostanár

 

 Tárczy Alica


szaktanár: magyar nyelv és irodalom;  Társadalomtudományi Munkaközösség-vezető;

Diákönkormányzatot patronáló tanár;

honlapszerkesztő

 


 

 

 

 

 

 

 

Tatár Péter


 

művészeti tanár: néptáncpedagógus

 

 

 

 

 

 

Udvarhelyi Ádám


 

rendszergazda

 

 

 

Varga Tünde


 tanító, délutáni foglalkoztató

 Virlics Emese
tanító (Pusztazámor)
 
Zacharné Berényi Tünde
pedagógiai asszisztens, e-napló feleületének kezelője
 
 


Zala Márton
iskolapszichológus

 Zsemlye Veronika
művészeti (hangszeres) tanár: zongoratanár