Tanulókövetés

Tisztelt Érdeklődők!

Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola a 2011. évi CXC. törvény 81. §-ában foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza azon tanulók középiskolai tanulmányi eredményét, akik iskolánkba jártak az előző és azelőtti tanévben, és a középiskola tanulmányi előmenetelükről adatot szolgáltatott.

2011. évi CXC. törvény 81. §:

A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.”

 
 

Kapcsolódó dokumentumok: