Az intézmény bemutatása

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

 

Az intézmény adatai:

Az intézmény megnevezése, hivatalos neve:

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Székhelye:

2038 Sóskút, Tulipán u. 9.

OM azonosító: 032355

Telephely kód: PA1001

E-mail címe: iskola@andreetti.hu

Tel./fax száma: + 36 (23) 348-072

Honlap: www.iskola.soskut.hu

 

Fenntartója és működtetője:

Érdi Tankerületi Központ

2030 Érd, Alispán u. 8/a.

 

Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata:

1.      Általános iskolai nevelés-oktatás:

-          nappali rendszerű iskolai oktatás

-          alsó tagozat, felső tagozat

-          sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

-          integrációs felkészítés

-          képesség-kibontakoztató felkészítés

 

2.      Alapfokú művészetoktatás

-          zeneművészeti ág: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, fúvós tanszak, rézfúvós tanszak, vonós tanszak, pengetős tanszak, zeneismeret tanszak

6+4 évfolyam

 

-          táncművészeti ág: néptánc tanszak

6+4 évfolyam

 

-          képző- és iparművészeti ág: grafika és festészet tanszak

6+4 évfolyam

 

-          szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak

6+4 évfolyam

 

3.      Egyéb köznevelési foglalkozás:

-          egésznapos iskola, napköziotthonos ellátás, tanulószoba, iskolaotthon

 

4.      Az iskola maximális létszáma: 545 fő

 

5.      Intézményegységenkénti maximális létszám:

-          általános iskola: 395 fő

-          művészeti iskola: 200 fő

 

6.      Iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetékességű könyvtárral

 

Az iskola tagintézménye:

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézménye

Székhelye:

2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 27.

Köznevelési és egyéb feladatai:

1.      Általános iskolai nevelés-oktatás:

-          nappali rendszerű iskolai oktatás

-          alsó tagozat

-          sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

-          integrációs felkészítés

-          képesség-kibontakoztató felkészítés

2.      Egyéb köznevelési foglalkozás:

-          napköziotthonos ellátás, iskolaotthon, egész napos iskola

 

3.      Az iskola maximális létszáma: 120 fő

 

Az iskola telephelye:

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola Tárnoki Telephelye

Székhelye:

2461 Tárnok, Rákóczi út 78.

 

1.      Alapfokú művészetoktatás:

-          zeneművészeti ág: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, fúvós tanszak, rézfúvós tanszak, vonós tanszak, pengetős tanszak, zeneismeret tanszak

6+4 évfolyam

 

-          táncművészeti ág: néptánc tanszak

6+4 évfolyam

 

-          képző- és iparművészeti ág: grafika és festészet tanszak

6+4 évfolyam

 

-          szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak

6+4 évfolyam

 

2.      Intézményegységenkénti maximális létszáma: 100 fő

 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

 

1.      2038 Sóskút, Tulipán u. 9.

Helyrajzi száma: 2857

Hasznos alapterülete: 2306 nm

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

 

 

2.      2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 27.

Helyrajzi száma: 324

Hasznos alapterülete: 1200 nm

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

 

3.      2461 Tárnok, Rákóczi út 78.

Helyrajzi száma: 2140

Hasznos alapterülete: 1146 nm

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog