Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2018


Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2018


Intézményünk és a község könyvtára a TINTA Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázaton sikeresen vett részt. Számos korszerű, anyanyelvi  kompetenciát fejlesztő munkafüzettel, szókincsbővítő kiadvánnyal, kifestőkönyvvel lettünk gazdagabbak.

Köszönettel tartozunk Sóskút Község Önkormányzatának, hogy anyagi támogatását nyújtotta a pályázat előírt fedezetéhez.