ECL típusú nyelvvizsgáztatásECL típusú nyelvvizsgáztatás


Iskolánk Idegennyelvi munkaközösségének tagjai 

egy nagyon hasznos és tartalmas továbbképzésen vettek részt

 2023. október 26-án.

Továbbképzésünket az indokolta,

 hogy intézményünkben egyre több 8. osztályos tanuló jut el arra a szintre,

 hogy nyelvvizsgát tegyen. 

Ezért szükségét éreztük annak, hogy birtokában legyünk

 az ECL típusú nyelvvizsgáztatással kapcsolatos tudnivalóknak.

Az előadó Dr. Marcz Róbert volt, 

aki a Pécsi Tudományegyetem Idegennyelvi Központjának tesztfejlesztője és csoportvezetője.

Az előadás célja többek között a szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára történő felkészítés módja,

 valamint azok értékelésének megismerése volt.

 Megismertünk jó néhány digitális platformot is, 

melyek a hatékonyabb és élménydúsabb nyelvtanulást segítik elő. 

Beszéltünk módszertani kérdésekről, elhangzott számos hasznos ötlet és javaslat,

 valamint megosztottuk egymással nyelvtanítási tapasztalatainkat is.

Ez úton köszönöm meg Dr. Marcz Róbert munkáját,

 valamint a részt vevő kollegák aktív részvételét.

 

Padányiné Szabó Tünde

  munkaközösségvezető